Tango: Sigrid Van Tilbeurgh i Murat Erdemsel

Data publikacji: May 30, 2016 9:24:20 PM

Tańcząc tango możemy się skupić na rytmie. Wiele osób tak robi i… dobrze im z tym. Jednak w tangu powinniśmy rytm traktować jako podstawę naszego tańca, ale skupiać się raczej na emocjach, jakie w nas budzi dane tango. Singrid i Murat są — naszym zdaniem — tancerzami, którzy swoim tańcem doskonale wyrażają emocje tanga.

Utwór:

  1. Miguel Calo, „Mi Natai”

  2. Oswaldo Bercas, „Silencio”