Walc: Sigrid Van Tilbeurgh i Murat Erdemsel

Data publikacji: Sep 05, 2015 10:50:43 AM

Utwór:

    1. Francisco Canaro, solista Ernesto Fama, „Quisiera Amarte Menos”

  1. Orquesta Tipica Porteña, „Amantes Soñador”

Wielu tangueros uważa, że tango-walc jest trudny, bo wymaga od tancerzy znacznie większej biegłości. Wielu tangueros rzeczywiście tańczy tango-walc w taki sposób. Jednak można inaczej, o czym przekonują nas Sigrid i Murat.

Zobaczcie, jak oni tańczą. Używają figury, które znają wszyscy tangueros najpóźniej po kilku miesiącach nauki.