Kontynuujemy

Data publikacji: Jan 16, 2013 12:59:7 PM

Na pierwszych zajęciach po świątecznej przerwie powtórzyliśmy sobie poznane dotychczas figury tanga. Na kolejnych zajęciach będziemy kontynuować naukę nowych figur oraz będziemy szlifować technikę.